Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

02:09
9980 43c2
Reposted fromchonideno chonideno viacziter cziter
insanis
02:07
6518 d009
Reposted fromoll oll viacziter cziter
insanis
02:06
insanis
01:13
9778 1343 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
insanis
01:04
4491 a271 500
Reposted fromvounsky vounsky viagdziejestola gdziejestola
insanis
01:03
3437 28b1 500
Reposted fromdzony dzony viazurawianiaczka zurawianiaczka
insanis
01:02
insanis
00:51
1359 e6d7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola

January 16 2017

22:37
4119 835d 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viairmelin irmelin
22:36
1750 ca5f 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viairmelin irmelin
insanis
22:30
0542 8658 500
Reposted fromMaelstrom Maelstrom viakartoNik kartoNik

January 10 2017

insanis
23:14
9709 40a6
Reposted fromgocha gocha viasalami salami
insanis
22:07
insanis
22:06
6716 4da6
Reposted fromxalchemic xalchemic viajasminnie jasminnie
insanis
21:35
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromcudoku cudoku viagdziejestola gdziejestola
21:33
8309 f8df
insanis
21:31
Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic, budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
insanis
21:19
Była to jedna z tych nocy, w których nie ma nadziei na świt.
— Antoine de Saint-Exupéry
insanis
21:06
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
insanis
21:05
- I to cię gnębi? Że twoim zdaniem za mało się znamy?
- Nie - odrzekła. - Gnębi mnie to, że nie mam pewności, czy kiedykolwiek się dobrze poznamy.
— Sparks
Reposted fromSalute Salute viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl