Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

18:02
6476 8dce
Reposted fromLittleJack LittleJack vianezavisan nezavisan
insanis
17:40
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Bukowski Charles
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahormeza hormeza
insanis
14:05
4706 e33f
Reposted fromtichga tichga viacziter cziter
insanis
13:43
2739 6b50 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
insanis
13:04
6677 785c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
insanis
12:42
insanis
12:06
4501 6010 500
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie vianattsu nattsu
insanis
10:07
0796 5069 500
Coffee. Because crack is bad for you.
Reposted fromikari ikari viabeltane beltane
insanis
10:03
1446 613f 500
Reposted fromShini Shini viasalami salami
insanis
10:02
0740 9f57
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viahormeza hormeza
insanis
09:59
3093 ff4d 500
kuczok
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakartoNik kartoNik
insanis
09:58
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakartoNik kartoNik
insanis
09:58
3065 39d3 500
Reposted frombluedeath bluedeath viakartoNik kartoNik
insanis
09:57
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakartoNik kartoNik
insanis
09:56
7566 e89a
Reposted fromfungi fungi viakartoNik kartoNik
insanis
09:55
9484 b2b8 500
Reposted fromjottos jottos viahahat hahat
insanis
09:50
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk/Muzeum niewinności
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaolcc olcc
insanis
09:48
insanis
09:46
8947 d19b
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viahahat hahat
insanis
09:45
Nie wszystko należy pamiętać.
— Dorota Terakowska, W krainie kota
Reposted fromtomowa tomowa viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl