Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2016

insanis
23:07
6044 5bf8
Reposted fromlittlefool littlefool viabeltane beltane
insanis
23:04
Tęsknię za czymś, czego już nigdy miał nie będę.
— wybacz mi, to z tęsknoty
insanis
23:04
Boję się, że on zawsze będzie dla mnie najważniejszy. Boje się, że mimo braku kontaktu i upływu czasu moje uczucia nie wygasną. Ze w sercu zawsze będzie dla niego miejsce. Boje się, że niezależnie od tego z kim będziemy i jak nam się życie ułoży to i tak będzie coś nas do siebie zbliżało. Boję się, że zawsze będę tylko jego kochać.
— Znalezione
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianezavisan nezavisan
22:59

I tak, zaczęłam trochę więcej pić, palić i przeklinać. I też trochę mniej spać, jeść i mówić.

Reposted fromshitsuri shitsuri viabrakperspektyw brakperspektyw
insanis
22:57
3694 1a89 500
proste nienachalne pytania.
Reposted fromrol rol viakartoNik kartoNik
insanis
22:56
grafika big bang theory, sheldon, and emotion
Reposted fromweightless weightless vianattaly nattaly
insanis
22:54
insanis
22:52
1350 c20c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
insanis
22:47
Wiem. Niestety przy  moim opanowaniu zostaje mi chyba patomorfologia, cisza i spokój, pacjenci się nie awanturują...
insanis
00:23
nadal na dźwięk Twojego imienia szklą mi się oczy...
insanis
00:23
2915 80a0 500
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin
insanis
00:15
Może nic się nigdy nie zmieni (...) Ale warto poczekać, gdyby miało się jednak okazać inaczej.
— Alexandra Bracken 'Mroczne umysły'
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli viaolcc olcc

August 08 2016

insanis
22:05
Obawiam się, że IQ nie pozwala mi na aż tak widowiskową autodestrukcję. Pozostaje mi powolna, przez whisky, bo papierosów nie lubię ;)

PS niech żyje SOR, z żadnego oddziału nie ma takich historii jak z ratunkowego <3

August 07 2016

insanis
23:36
can't stop drinking about you
insanis
23:28
5764 090a
Reposted frommalfynka malfynka viakittylitter kittylitter
insanis
23:15
2203 6316 500
insanis
23:11
Nie mamy z siebie wyjścia.
— polskie zdania
Reposted fromSalute Salute viabrakperspektyw brakperspektyw
insanis
23:08
gdybym słuchała dobrych rad kiedykolwiek...

August 05 2016

insanis
23:09
insanis
22:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl